Products

产品中心

D22ML

10A 250V 二位多控开关(带LED灯)

D21ML

10A 250V 一位多控开关(带LED灯)

S1-21

10A 250V一位多控开关

S1-TL/PC

电话/电脑插座

S1-2PC

二位电脑插座

S1-563S

16A 250V三极插座带开关

D212L

10A 250V 一位双控开关(带LED灯)

D221L

10A 250V 二位单控开关(带LED灯)

D231L

10A 250V 三位单控开关(带LED灯)

D241L

10A 250V 四位单控开关(带LED灯)

D523S2

10A 250V 二三极插座带双控开关

D563S

16A 250V 三极插座带开关
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8